DASHBOARD

Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan ilk sayfa olan Dashboard kurum hakkındaki bulgu ve tüm modüllerin topladıkları verilerin görsel grafiklerinin bulunduğu alandır. Sayfanın en üstüne bulunan ilk görsel kurumun Pentestbx in tüm modüllerinden gelen bilgiler ile risklerin hesaplandığı ve görüntülendiği alandır.

Pentestbx

Bu görsel üzerinden kurum risk seviyesini kronolojik verisini görmek mümkündür.

Aşağıda görseli olan grafik Pentestbx sisteminde tanımlı olan IP adreslerinin zayıflıklarını ve servislerini izleyen “Systems” modülünün genel özetidir.

Pentestbx

Yapılan taramalar ve taramalar sırasında elde edilen zayıflıklar bu grafik görseli üzerinden görüntülenebilir. En çok tespit edilen işletim sistemleri, servisler ve zayıflıkların sayılarını görmek mümkündür.

Aşağıdaki görsel “Web Uygulaması” modülünden gelen zayıflıkları ve yapılan taramalar sonucunda tespit edilen zayıflıkların zaman bazlı görüntülenmesini sağlar.

Pentestbx

Birden fazla Web Uygulaması mevcut ise grafik aşağı doğru her web uygulaması için ayrı ayrı tekrarlanır.