Inventory

Kurum / Firmanın sahip olduğu dijital envanterin tanımlanabildiği sayfadır. İlk taramada varsayılan olarak tüm IP adresine sahip varlıklar bu alanda “Default” grubun üyesi yapılırlar. Varlıkları önem derecesine göre gruplamak Pentestbx in Risk Puanı hesaplamasında önemli bir yer teşkil ettiğinden önem seviyesine ve türüne göre gruplanması tavsiye edilmektedir.

Pentestbx

Var olan grup üyelikleri herhangi bir ip adresinin üzerinde sürükle / bırak mantığıyla değiştirilebilir.

New Asset Group” butonu ile yeni grup eklenerek risk puanı hesabına farklı öncelik ile dahil edilebilir.

Pentestbx

Eklenecek grup ve öncelikleri Pentestbx in risk hesaplama skor sisteminde değişikliklere sebep olacağından kurum / firma nın risk puanının değişiklik göstereceği gözden kaçırılmamalıdır.